Κεντρική ›› Χρήσιμα ›› Κοινωνικός τουρισμός

Άρχισε τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου πανελλαδικά η κατ' αλαφαβητική σειρά απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2010 (εκτός από την Πτολεμαΐδα, στην οποία η απογραφή θα αρχίσει μετά τις 02/03/2010 και για την οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση).