Κεντρική ›› Χρήσιμα ›› ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
28.03.18
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4212/2016 στις 27 Δεκεμβρίου 2016) οι ημέρες διακοπών και αργιών καθορίζονται ως εξής:

Α. Διακοπών:

I) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου

II) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα

Β. Αργιών:

I) Όλες τις Κυριακές

II) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος

III) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

IV) Τη 17η Νοεμβρίου

V) Την ημέρα των Θεοφανίων

VI) Την Καθαρά Δευτέρα

VII) Την 1η Μαΐου

VIII) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

VIIII) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά.

Δύναται τις ημέρες αργιών και διακοπών να λειτουργούν οι Γραμματείες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2016

 

Με βάση το NOMO 4445/2016

(ΦΕΚ 236/Α/19-12-2016) για τις ημέρες διακοπών και αργιών προβλέπεται:

 

Άρθρο 80

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.».

Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από 1.12.2016.